Στατιστικά των ΑΝΟΔΙΚΩΝ Γραμμών Τάσης

Αλίκη Βεγίρη

13 Αυγούστου 2020

Το παρόν αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου κειμένου «Τα στατιστικά των ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ γραμμών τάσης» και αφορά στα στατιστικά των ΑΝΟΔΙΚΩΝ αντίστοιχων.

Μια τέτοια ανοδική γραμμή τάσης (up trendline) απεικονίζεται στο κάτωθι σχήμα. Αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση αυτή και μάς κρατά σε αγωνία είναι πόσο τα χαρακτηριστικά της των προηγούμενων ημερών/βδομάδων/μηνών μπορούν να μας προειδοποιήσουν για το μέγεθος της βουτιάς μετά από ένα breakout και φυσικά όχι για το πότε θα συμβεί.

Παραθέτουμε και πάλι τα στατιστικά στοιχεία από την έρευνα του Thomas Bulkowski [1]. Τα ποσοστά που βλέπετε στους πίνακες που ακολουθούν αποτελούν μέσους όρους και δεν αφορούν σε συγκεκριμένες εταιρίες. Σε γενικές γραμμές μια εταιρία με κραταια θεμελιώδη θα υποστεί μικρότερη ζημιά όταν ολόκληρη η αγορά καθίσει, ή όταν σε κάποιο τρίμηνο ανακοινώσει αποτελέσματα χειρότερα απ’ ότι περιμένει η Wall Street, αλλά το σύνηθες είναι να ανακάμψει αρκετά γρήγορα. Στις περιπτώσεις αυτές μια πτώση της τιμής που δεν οφείλεται σε σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της εταιρίας, αποτελει ευκαιρία για άνοιγμα καινούργιας θέσης ή για προσθήκη νέων μετοχών στις ήδη υπάρχουσες στο χαρτοφυλάκιό μας.

Ενώ στις Down trendlines αυτό που μας απασχολήσει είναι το μέσο ποσοστό ανόδου της τιμής μετά από ένα breakout πάνω από την trendline, στις Up trendlines, μας απασχολεί το μέσο ποσοστό καθόδου της τιμής μετά από ένα breakout κάτω από την trendline.

Για ευκολία σύγκρισης παραθέτω στους παρακάτω Πίνακες το μέσο ποσοστό ανόδου/καθόδου της τιμής τόσο για τις Down Τrendlines, όσο και για τις Up Τrendlines αντιστοίως, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της trendline.

Ειδικά για τις ανοδικες γραμμές τάσης, το ποσοστό καθόδου έχει υπολογιστεί από την τιμή του breakout μέχρι το χαμηλότερο χαμηλό, και εφ όσον η τιμή της μετοχής έχει κατόπιν ανεβεί κατά 20%. Ο λόγος είναι για να σιγουρευτούμε ότι όντως έχουμε πιάσει τον πάτο.

Η σημασία των γραμμών τάσης είναι πολύ μεγάλη διότι μαζί και με τους διάφορους κινητούς μέσους όρους (moving averages) δρουν σαν αντιστάσεις των τιμών στην περίπτωση των καθοδικών, και σαν στηρίξεις στην περίπτωση των ανοδικών. Αμφότερα τα εργαλεία αντανακλούν τη συμπύκνωση της μαζικής ψυχολογίας τη δεδομένη στιγμή, και είναι η ίδια η ψυχολογία που τα διαμορφώνει. Δείτε για παράδειγμα στην investopedia “The Psychology of Support and Resistance Zones” [2].

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μέσος όρος ποσοστών ανόδου/καθόδου της τιμής μιας μετοχής μετά το breakout από τις καθοδικές/ανοδικές γραμμές τάσης, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Μέση απόσταση επαφών μικρότερη 28 ημερών Μέση απόσταση επαφών μεγαλύτερη 28 ημερώνΑριθμός επαφών μικρότερος των 4Αριθμός επαφών μεγαλύτερος των 4Μήκος της trendline μικρότερο 137 ημερώνΜήκος της trendline μεγαλύτερο 137 ημερών
Down trendline+36%+41%+35%+48%+33%+43%
Up trendline-14%-19%-16%-18%-14%-19%

α). Μια σημαντική παρατήρηση βλέποντας τον Πίνακα 1 είναι ότι το ποσοστό ανόδου της τιμής μιας μετοχής μετά το breakout από Down trendline είναι πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού καθόδου μετά το breakout από Up trendline. Η γνώση αυτή είναι πολύ καθησυχαστική για τους long.

β). Αν επικεντρωθούμε μόνο στις Up trendlines βλέπουμε ότι η πτώση της τιμής είναι μικρότερη αν προέρχεται από μικρότερες trendlines, με τις λιγότερες επαφές και με μικρότερη μεταξύ τους μέση απόσταση.

γ). Για τις Down trendlines ισχύει το ακριβώς αντίθετο: μεγαλύτερη άνοδο τιμής μετά το breakout περιμένουμε για τις μεγαλύτερες trendlines, αυτές με τις περισσότερες επαφές και με τη μεγαλύτερη μεταξύ τους μέση απόσταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέσος όρος ποσοστών ανόδου/καθόδου της τιμής μιας μετοχής μετά το breakout από τις καθοδικές/ανοδικές γραμμές τάσης, σύμφωνα με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Κλίση trendline μικρότερη 30oΚλίση trendline μεγαλύτερη 30oΌγκος μικρότερος του μέσου όρου στο BreakoutΌγκος μεγαλύτερος του μέσου όρου στο BreakoutPrice gap on breakoutNo Price gap on breakout
Down trendline+34%Μικρό δείγμα+39%+36%+44%+38%
Up trendline-17%Μικρό δείγμα-16%-19%-16.8%-16.5%

Το συμπέρασμα α) από τον Πίνακα 1, ισχύει ακριβώς και εδώ.

Σχετικά με τις Up trendlines, το gapping κατά μέσο όρο στο breakdown δεν φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό βύθισης της μετοχής. (-16.8% με -16.5%).

Αντιθέτως στις Down trendlines, θαρρείς και το gapup στο breakout δίνει ώθηση στη μετοχή για μεγαλύτερη άνοδο.

Επίσης και στις δυο περιπτώσεις φαίνεται ότι ο όγκος συναλλαγών τη στιγμή του breakout έχει κάποια μικρή επίδραση.

Μια τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με το ποσοστό πτώσης της τιμής κατά το breakout στις Up trendlines ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας. Αυτό φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, όπου οι μεγάλης κεφαλαιοποίησης μετοχές καταποντίζονται σχετικά λιγότερο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

UP TRENDLINES
Κεφαλαιοποίηση μέχρι 1 δις-22%
Κεφαλαιοποίηση ανάμεσα στο 1 και 5 δις-17%
Κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 5 δις-12%

ΠΗΓΕΣ

[1] Thomas Bulkowski-Trading Classic Chart Patterns-Wiley (2002)

[2] https://www.investopedia.com/articles/technical/02/061802.asp